నగ్నచిత్రాలు పంపకపోతే బూతు సైట్లలో ఫోన్ నెంబర్ పెడతా, వాట్సాప్‌లో మహిళలను వేధిస్తున్న సైకో అరెస్ట్

వాట్సాప్ లో మహిళలను వేధిస్తున్న ఓ నీచుడిని రాచకొండ ఎస్ఓటీ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. వాడు మనిషి కాదు సైకో అంటున్నారు బాధితులు. వివాహితలు, అమ్మాయిలే వాడి టార్గెట్. వాట్సాప్ లో అసభ్యకర సందేశాలు,