‘గారు’ అంటే అర్థం ఏంటీ ? మోడీకి ఏపీ స్టూడెంట్ సరదా ప్రశ్న

మోడీ గారు…‘గారు’ అంటే అర్థం ఏంటీ ? ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన ఇతరులకు చెప్పారా ? అంటూ ఏపీ రాష్ట్రానికి చెందిన స్టూడెంట్ మనోజ్ కుమార్..ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీని సరదాగా ఓ