ఔరా..ఆక్రోబాటిక్ అతివ..కాళ్లతో బాణాలు వేస్తున్న యువతి

విలువిద్యలు..యుద్ధ విద్యల్లో పురుషులకు మహిళలు ఏమాత్రం తీసిపోరని చరిత్ర యుద్ధాలలో విజయకేతనాలు ఎగురువేసిన రాణులు చాటి చెప్పారు. రాజ్యాలను ఏలిన రాణులు యుద్దాల్లో విజయదుంధుభి మ్రోగించినవారు ఎందరో ఉన్నారు. ఇది చరిత్ర. రాజ్యాలు పోయాయి.

Incredible footage shows water flowing upwards - after waves were caught in a 'sea vortex'

కింద నుంచి కొండ పైకి ఎక్కుతున్న సముద్రం నీరు

వీడియోను చూసిన వారెవరైనా ఆశ్చర్యపోవాల్సిందే. ఏదో అల వచ్చి ఎగసిపడిన నీరు కాదు.. పర్వతం కంటే ఎత్తులో నీరు ప్రవహిస్తుంది. 470మీ ఎత్తున్న పర్వతాన్ని తాకకుండా వేగంగా నీరు దూసుకెళ్తుంది. వాతావరణ నిపుణులు దీనిని

Trending