చుషుల్: చైనా, ఇండియాల మధ్య యుద్ధమంటూ వస్తే…ఇక్కడే

India-China border Chushul: ఈ సెక్టార్ చుట్టూ చైనా, భారత్ యుద్ధతంత్రం నడుస్తోంది. సరిహద్దుల్లో చుషుల్ సెక్టార్‌కు ఉన్న ప్రాధాన్యం కారణంగానే 1962 యుద్ధం‌లో కూడా చైనా గురిపెట్టింది . జవాన్ల ప్రాణ త్యాగంతో