విశ్లేషణ: చైనా భారత్ మధ్య కుదిరిన ఫైవ్ పాయింట్ ఫార్ములా ఏంటి?

India China Five Point Formula : గతంలో కుదిరిన ఒప్పందాలనే చైనా తుంగలో తొక్కింది. మళ్లీ ఇప్పుడు సరిహద్దుల్లో టెన్షన్ తగ్గించేందుకు కొత్తగా ఫైవ్ పాయింట్ ఫార్ములా ఫాలో అవుదామని చెబుతోంది. నెహ్రూ

Trending