సూపర్ పవర్ కావాలని చైనా.. ధైర్యంగా ఎదుర్కొంటున్న భారత్!

ప్రపంచంలో సూపర్ పవర్‌గా ఎదగాలని అనుకుంటున్న చైనాకు.. ఇప్పుడు ఇండియా కొరకరాని కొయ్యగా మారిపోయింది. ఇండియాలో చొరబడి భూభాగాన్ని ఆక్రమించాలనుకున్న డ్రాగన్‌కు.. ఇటు వైపు నుంచి ఊహించని ఎదురుదెబ్బలు తగులుతున్నాయి. వరల్డ్ నెంబర్ వన్‌గా