మహమ్మారి సమయంలోనూ హాలీడేలకు ఎందుకు వెళ్తున్నారంటే?

జూలై 1న భారతదేశంలో COVID-19 కేసుల సంఖ్య 6 లక్షలు దాటేసింది. అదే రోజున గోవాలో పర్యాటకులకు అనుమతి ఇవ్వాలనే నిర్ణయం వచ్చింది. ఈసారి ధనవంతులు మాత్రమే కాదు. ప్రతిఒక్కరూ కరోనా మహమ్మారి సమయంలోనూ

Trending