కరోనా వ్యాక్సిన్లు వచ్చేస్తున్నాయ్.. ఏది సక్సెస్ అయినా మహమ్మారి ఖతమే!

పూర్తి స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో భారత్ బయోటెక్ కరోనా వాక్సిన్ అభివృద్ధి చేస్తోంది. మరి అందరికన్నా ముందు రంగంలోకి దిగిన విదేశీ సంస్థల ప్రయోగాలు ఎంతవరకూ వచ్చాయి? ప్రపంచ వ్యాప్తంగా వందల కొద్దీ వాక్సిన్ ప్రయోగాలు

Trending