భారత్‌పై చైనా Hybrid warfare: ఏ డేటా కలెక్ట్ చేస్తారు? మనకెందుకింత ఆందోళన?

China Hybrid warfare: చైనాకు చెందిన జెన్‌వా డేటా టెక్నాలజీ కంపెనీ,Hybrid warfareలో ఇప్పుడు తామే టాప్ అని చెబుతోంది. అసలు Hybrid warfare అంటే? దీని ద్వారా ఏమేం చేయొచ్చు? భారత్‌కు సంబంధించి