రెండేళ్ల ప్రయత్నం ఫలించింది, జాక్ పాట్ కొట్టిన భారతీయుడు, లాటరీలో 20కోట్లు గెల్చుకున్నాడు

అదృష్టం ఎప్పుడు ఎవరిని ఏ రూపంలో వరిస్తుందో చెప్పలేము. ఒక్కసారి అదృష్టం వరించిందంటే చాలు లైఫ్ టర్న్ అయిపోతుంది. రాత్రికి రాత్రికి కోటీశ్వరులు అయిపోతారు. ఇప్పటికే చాలామంది విషయంలో ఇది జరిగింది. తాజాగా యూఏఈలోని