రెండు రొట్టెలతో నెలకు రూ.70వేలు సంపాదన, వంటతోనూ ఉపాధి పొందొచ్చని నిరూపించిన పల్లెటూరి మహిళ

రెండు రొట్టెలు ఆమె జీవితాన్నే మలుపు తిప్పాయి. ఆ రొట్టెలు ఆమెకు ఉపాధి మార్గం చూపించాయి. ఆ రొట్టెలే.. నెలకు రూ.70 సంపాదన తెచ్చిపెడుతున్నాయి. ఇది నిజమేనా అనే సందేహం రావొచ్చు. అవును నిజమే.