ఈ మాస్క్ ను 20 సార్లు ఉతికినా ఏం కాదు..Novel mask

novel mask, developed by scientists : కరోనా నేపథ్యంలో మాస్క్ కంపల్సరీ అయిపోయింది. కానీ..దీనిని వాడడంలో కొన్ని సమస్యలు ఏర్పడుతున్నాయి. మాస్క్ లు కూడా ఖరీదుగా ఉంటుడడంతో సామాన్య, మధ్యతరగతి ప్రజలు ఇబ్బందులు