ప్రపంచ దేశాలకు ఏయే రాష్ట్రాలు వేటిని ఎగుమతి చేస్తాయో తెలుసా?

ప్రపంచవ్యాప్తంగా వాణిజ్యపరంగా భారత్ ఎంతో అభివృద్ధి చెందింది.. ఇంకా అభివృద్ధి చెందుతూనే ఉంది.. వ్యాపారపరంగా అభివృద్ధిని సాధించిన దేశాల్లో భారత్ ఒకటి.. అంతేకాదు.. కేవలం భారత్ మాత్రమే కాదు.. ఇతర ప్రపంచ దేశాలు సైతం

Trending