పాక్ హీరోయిన్‌తో బయటపడ్డ దావూద్ సీక్రెట్‌ ప్రేమపురాణం.. ఎలా లీక్ అయిందో తెలియక టెన్షన్..!

Mehwish Hayat, Dawood’s ‘Most Wanted Girlfriend: అండర్ వరల్డ్ డాన్.. దావుద్ ఇబ్రహీం ప్రేమాయణం హట్ టాపిక్‌. లేటు వయస్సులో సీక్రెట్‌గా ప్రేమించాడు. గుట్టుగా దాచాడు. అలాంటిది రచ్చ అయ్యేసరికి డాన్‌కు టెన్షన్.

Trending