పాకిస్థానీ జంటకు క్రికెటంటే పిచ్చి : పెళ్లైన రాత్రే ఏంచేశారో చూడండి!

పాకిస్థానీ జంటకు కొత్తగా పెళ్లైంది. దంపతులిద్దరికి క్రికెట్ అంటే పిచ్చి.. ఆ రోజు రాత్రే ఆస్ట్రేలియా, పాకిస్థాన్ జట్ల మధ్య టీ20 మ్యాచ్ జరుగుతోంది. ఇంకేముంది.. పెళ్లైన సంగతి మరిచిపోయారు. క్రికెట్ మ్యాచ్ చూస్తూ

Trending