బీహార్ నుంచి తెలంగాణకు పొట్టి తాడిచెట్లు..ఎందుకంటే..

తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చెట్లనుంచి తీసే కల్లుకు చాలా డిమాండ్ ఉంది. తాటి, ఈత, కొబ్బరి చెట్ల నుంచి తీసే నీరా పానీయానికి (కల్లు)కు మంచి డిమాండ్ ఉంది. దీంతో కల్లు ఉత్పత్తిని పెంచేందుకు..తద్వారా

Trending