ఒకసారి ఆడవాళ్లు, మరోసారి మగవాళ్ల మధ్య పంచాయతీ సీట్ల రొటేషన్…కీలక బిల్లు తీసుకొస్తున్నహర్యానా

హర్యానా ప్రభుత్వం త్వరలో కీలక బిల్లు ఒకటి తీసుకురావాలని ప్లాన్ చేస్తోంది. పంచాయతీ ఎన్నికలలో పురుషులు మరియు మహిళా అభ్యర్థులకు 50:50 రిజర్వేషన్లు కల్పించే బిల్లును తీసుకురావాలని, ప్రతి పదవీకాలం తరువాత పురుష, మహిళా

Trending