పోకిరీల పైశాచికత్వం..అరుదైన అలుగును చంపి ఇనుపరాడ్‌కు గుచ్చి..సెల్ఫీలు

దేశంలో మూగజీవాలపై మారణ హోం జరుగుతూనేఉంది. ఏనుగులను పేలుడు పదార్ధాలతో చంపేసిన ఘటనలు..కాఫీ తోటల్ని పాడు చేస్తున్నాయని ఆవులను చంపేసి గోతుల్లోపడేసిన దారుణ ఘటనలు మరిచిపోకుండానే ఇప్పటికే అంతరించిపోతున్న దశలో ఉన్న అరుదైన జాతికి

Trending