మహిళ అని చూడలేదు… కొట్టారు… ఒంటిమీద బట్టలు లాగేశారు… చెప్పుల దండేసి…. వీధుల్లో తిప్పారు…

ఊరంతా కలిసి ఒక మహిళను చిత్రహింసలకు గురిచేశారు.. మహిళ అని చూడకుండా బట్టలు ఊడదీసి కొట్టారు.. మెడలో చెప్పుల దండేసి వీధుల వెంట తిప్పారు.. అస్సాంలోని బార్పేట జిల్లాకు చెందిన మహిళపై అక్కడి స్థానికులు

Trending