అమీర్ ఖాన్ ‘Laal Singh Chadha’ పోస్ట్ పోన్డ్

బాలీవుడ్ మిస్టర్ ఫర్ పెక్ట్ అమీర్ ఖాన్ నటిస్తున్న న్యూ ఫిల్మ్..‘లాల్ సింగ్ చద్దా’ రిలీజ్ డేట్ పో స్ట్ పోన్డ్ అయ్యింది. తొలుత డిసెంబర్ 25వ తేదీన సినిమాను రిలీజ్ చేయాలని చిత్ర