ముథూట్ ఫైనాన్స్ లో చోరీ చేసిన బంగారు ఆభరణాలు, భార్యల పేరిట తనఖా..ముఠా గుట్టు రట్టు

చోరీ చేసిన బంగారు ఆభరణాలను ఫైనాన్స్ లో తనఖా పెట్టిన వారిని అరెస్టు చేశారు ఢిల్లీ పోలీసులు. తీగలాగితే డొంక కదిలినట్లు ఈ ముఠా చేసిన నేరాలు బయటపడ్డాయి. పార్చా ముఠా సభ్యులు తమ భార్యల