లాగారు, కొట్టారు, 15 ఏళ్ల బాలికపై అత్యాచారం, ఆపై వీడియో చిత్రీకరణ

UP girl faces brutal sexual assault : 15 ఏళ్ల బాలికపై దారుణంగా ప్రవర్తించారు కామాంధులు. సోదరి, తమ్ముడితో కలిసి పడుకున్నప్పుడు ఇంటిలోకి ప్రవేశించిన ఆరుగురు యువకుల్లో ఒకరు ఇంటి టెర్రస్ పైకి