కొన్ని గంటల్లో పెళ్లి.. బ్యూటీ పార్లర్‌లో వధువు హత్య..! మాజీ ప్రియుడే చంపేశాడా?

కొన్ని గంటల్లో పెళ్లి.. కట్ చేస్తే బ్యూటీ పార్లర్‌లో వధువు హత్యకు గురైంది. పెళ్లి అలంకరణలో మేకప్ వేసుకుంటున్న సమయంలో వధువును ఎవరో గొంతు కోసి హత్య చేశారు. ఇంతకీ ఆమెను ఎవరూ హత్య