వినాయక చవితి..ముందురోజు గౌరీపూజ

శక్తికి మూలం దేవత. మంగళప్రదానికి సంకేతంగా గౌరీదేవిని పూజిస్తారు. గౌరీ పండుగను భారతదేశంలోని అనేక ప్రాంతాల్లో జరుపుకుంటారు. గౌరీ గణేష్ , గౌరీ చౌత్ లేదా గౌరీ పండుగ అని పిలువబడే ఈ పండుగను

Trending