pass the salt : The minute details that helped Germany build  virus defences

ఉప్పు ఇచ్చారు…కరోనా అంటించారు…జర్మనీలో కరోనా ఇలా మొదలైంది

జనవరి… జర్మనీ… కారు విభాగాల కంపెనీ… మధ్యాహ్నం లంచ్ టైం… ఓ కాస్తంత ఉప్పుంటే ఇస్తారా అని ఓ వర్కర్ అడిగాడు. ఇంకో వర్కర్ వేరే టేబుల్ మీదున్న ఉప్పడబ్బా ఇచ్చాడు. అంతే కరోనాను