శోకసంద్రంలో కర్ణాటక : ఎవరీ శివకుమార స్వామి

శోకసంద్రంలో కర్ణాటక : ఎవరీ శివకుమార స్వామి

కర్ణాటకలోని తుముకూరు సిద్దగంగా మఠాధిపతి శివకుమార స్వామీజీ మరణంతో కర్ణాటక రాష్ట్రం శోకసంద్రంలో మునిగిపోయింది. ఒక్క కర్ణాటకలోనే కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా స్వామీజీకి అభిమానులున్నారు. 2019, జనవరి 21వ తేదీ సోమవారం స్వామీజీ మరణవార్త విని

Trending