కరోనా తగ్గినవారిలో దీర్ఘకాలిక లక్షణాలు.. అధిక అలసట, ఊపిరాడటం లేదంట..!

Redefining Covid-19: Months after infection : కరోనా నుంచి కోలుకున్నాక కూడా చాలామంది బాధితుల్లో వైరస్ ప్రభావం తగ్గడం లేదు.. ఇన్ఫెక్షన్ సంబంధిత సమస్యలు అధికంగా కనిపిస్తున్నాయి.. కొన్ని నెలలవరకు కరోనా ఇన్ఫెక్షన్

Trending