10ఏళ్ల చిన్నారి పెద్ద మనస్సు : కేన్సర్ రోగుల కోసం కేశాల దానం

ఎంతో అపురూపంగా చూసుకున్న తన జుట్టుని క్యాన్సర్‌ రోగుల కోసం దానం చేసింది 10ఏళ్ల చిన్నారి. సూరత్‌కు చెందిన దేవ్నా జనార్దన్‌ అనే చిన్నారి తన పొడవాటి జుట్టుని క్యాన్సర్ రోగుల కోసం దానం