తీస్కోండి నా బెంజ్: పావురాల జంటకు బెంజ్ కారు గిఫ్ట్ గా ఇచ్చిన దుబాయ్ ప్రిన్స్

సాధారణంగా పావురాలు మన ఇళ్ల గూడు కట్టి గుడ్లు పెట్టటానికి ప్రయత్నిస్తే..అరె పావురాలు ఇంట్లో ఉండటం మంచిది కాదంటూ వాటిని తోలేస్తాం..కానీ దుబాయ్ ప్రిన్స్ మాత్రం ఏకంగా గుడ్లు పెట్టిన పావురాల జంటకు ఏకంగా