ఒంటిపై బంగారం ఉన్న ఒంటరి మహిళలే టార్గెట్, షికారీ గ్యాంగ్ ను చాకచక్యంగా పట్టుకున్న అనంత పోలీసులు

shikari gang: ఒంటరిగా ఉన్న మహిళలే వారి టార్గెట్‌.. మహిళల ఒంటిపై బంగారం ఉంటే ఇక వారి టార్గెట్‌ ఫిక్స్ అయినట్లే.. నగలు, డబ్బూ ఇవ్వమంటూ బెదిరిస్తారు.. లేదంటే చంపేస్తామంటారు.. దేనికీ వినకపోతే కొట్టి

Trending