కార్తీక మాసం మొత్తం లగ్గాలే లగ్గాలు, మోగనున్న పెళ్లి భాజాలు

Kartika Masam : కార్తీక మాసం వచ్చేసింది. ఈ నెలలో లగ్గాలే లగ్గాలే ఉన్నాయంట. 2021 జనవరి 06 దాక మంచి ముహూర్తాలు ఉండడంతో భారీ సంఖ్యలో పెళ్లిళ్లు జరుగతాయని అంచనా వేస్తున్నారు. కరోనా

Trending