తాంత్రిక పూజలు చేస్తున్న శ్రీశైలం గుడి పూజారిని సస్పెండ్ చేసిన అధికారులు

  • Edited By: Mahesh , December 25, 2018 / 07:34 AM IST
తాంత్రిక పూజలు చేస్తున్న శ్రీశైలం గుడి పూజారిని సస్పెండ్ చేసిన అధికారులు