భారీ వర్షాలకు కుంగిన జమ్మలమడుగు బ్రిడ్జి_ Jammalamadugu Bridge Damaged Due to Heavy Rains

భారీ వర్షాలకు కుంగిన జమ్మలమడుగు బ్రిడ్జి_

10TV Telugu News