ఒకే ఫ్రేమ్_లో జూ.ఎన్టీఆర్, పవన్ కళ్యాణ్ _ Pawan Kalyan, Jr NTR _ Sirivennela Sitaramasastri

ఒకే ఫ్రేమ్_లో జూ.ఎన్టీఆర్, పవన్ కళ్యాణ్

ఒకే ఫ్రేమ్_లో జూ.ఎన్టీఆర్, పవన్ కళ్యాణ్ _ Pawan Kalyan, Jr NTR _ Sirivennela Sitaramasastri