దోమల ద్వారా మలేరియా వ్యాధి వాపిస్తుంది

దోమల నియంత్రణ.. మనందరి బాధ్యత

మలేరియా వ్యాప్తి చెందకుండా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు

దోమ రిపెల్లెంట్స్/కాయిల్స్ వాడండి

పొడవాటి చేతులు కలిగిన దుస్తులు ధరించాలి

డాక్టర్ సూచన మేరకు యాంటీ మలేరియా మందు తీసుకోవాలి

పురుగుల మందును పిచికారీ చేయండి

ఇంటి కిటికీలకు వైర్ మెష్ అమర్చాలి

దోమ తెర లోపున నిద్రించండి