శ్రీ శుభకృత్‌ నామ సంవత్సరంలో రాశుల  ఆదాయ వ్యయాలు, రాజపూజ్యం అవమానాలు  (2022 – 23)

మేష రాశి      ఆదాయం–14  వ్యయం–14  రాజయోగం–3  అవమానం–6

వృషభ రాశి ఆదాయం–8   వ్యయం–8  రాజయోగం–6  అవమానం–6

మిథున రాశి  ఆదాయం–11  వ్యయం–5  రాజయోగం–2  అవమానం–2

కర్కాటక రాశి  ఆదాయం–5  వ్యయం–5  రాజయోగం–5  అవమానం–2

సింహ రాశి  ఆదాయం–8  వ్యయం–14  రాజయోగం–1  అవమానం–5

కన్యా రాశి  ఆదాయం–11  వ్యయం–5  రాజయోగం–4  అవమానం–5

తులా రాశి ఆదాయం–8   వ్యయం–8  రాజయోగం–7   అవమానం–1

వృశ్చిక రాశి ఆదాయం–14   వ్యయం–14  రాజయోగం-3  అవమానం–1

ధనుస్సు రాశి   ఆదాయం–2  వ్యయం–8  రాజయోగం–6  అవమానం–1

మకర రాశి ఆదాయం–5   వ్యయం–2  రాజయోగం–2   అవమానం–4

కుంభ రాశి ఆదాయం–5   వ్యయం–2   రాజయోగం–5   అవమానం–4

మీన రాశి  ఆదాయం–2  వ్యయం–8   రాజయోగం–1   అవమానం–7