కివి పండ్లు తింటే ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు

ఫ్లూ వంటి అసంఖ్యాక ఇన్ఫెక్షన్ల నుండి కాపాడుతుంది

డెంగ్యూను ఎదుర్కోవటంలో యోధుడిలా పనిచేసే కివి

కివి పండులో యాంటీఆక్సిడెంట్ పుష్కలం

గుండెకు మేలు చేసే కివి

అందానికి కివీ