అజాజ్ పటేల్ - న్యూజిలాండ్

రచిన్ రవీంద్ర - న్యూజిలాండ్

ఇష్ సోధీ - న్యూజిలాండ్

హసీబ్ హమీద్ - ఇంగ్లాండ్

కేశవ్ మహారాజ్ - దక్షిణాఫ్రికా

జస్కరన్ మల్హోత్రా   అమెరికా

జతీందర్ సింగ్ - ఒమన్