స్క్రీన్స్ ఎక్కువగా చూడడం

మాయిశ్చరైజర్ వాడకపోవడం

సరైన నిద్ర లేకపోవడం

ఆల్కహాల్ ఎక్కువగా తీసుకోవడం

తీపి పదార్థాలు ఎక్కువ తినడం