పరాగ్ అగ్రవాల్  29 నవంబర్ 2021

అరవింద్ కృష్ణ  ఏప్రిల్ 2020

సుందర్ పిచాయ్  10 ఆగష్టు 2015

సత్య నాదెళ్ల  4 ఫిబ్రవరి 2014