కేసులు పెరుగుతున్నా  మారని ప్రజల వైఖరి

వేగంగా  వ్యాపిస్తున్న వైరస్‌‌లు

టూర్లకు ప్లాన్‌‌లు

కనీసం మాస్క్‌‌లు ధరించడం లేదు

తీవ్ర రూపం దాల్చే అవకాశం

తీవ్ర రూపం దాల్చే అవకాశం

టికెట్లు సిద్ధం చేసుకుంటున్న 22 శాతం ప్రజలు

పర్యాటక ప్రాంతాలకు వెళ్లేందుకు ఆసక్తి

నిర్లక్ష్యం వద్దంటున్న  నిపుణులు