డ్రీమ్ గర్ల్.. అనన్య పాండే..

బాలీవుడ్ భామ అనన్య పాండే త్వరలో డ్రీమ్ గర్ల్ 2 సినిమాతో రాబోతుంది

ప్రస్తుతం డ్రీమ్ గర్ల్ 2 ప్రమోషన్స్ లో బిజీగా ఉంది అనన్య

డ్రీమ్ గర్ల్ సినిమా ప్రమోషన్స్ లో ఇలా మెరిపిస్తుంది అనన్య పాండే