20 ఏళ్ల తర్వాత అద్భుత ఘట్టం

సమ్మక్క ఆగమనం

కుంకుమ భరిణె రూపంలో అమ్మవారు 

డప్పు చప్పుళ్లు

శివసత్తుల పూనకాలు

మేళతాళాలు

అమ్మకు గౌరవ వందనం

మూడు రౌండ్ల కాల్పులు 

మేడారం జాతరకు సీఎం కేసీఆర్

పర్యవేక్షిస్తున్న మంత్రులు

తరలివస్తున్న భక్తులు