2021 డిసెంబర్‌ 25న  మహాద్భుతం జరుగుతుందట..!

మనుషుల జీవితాలే మారిపోతాయట..!

సూర్యుడు నుంచి మనుషులకు సూపర్ పవర్ వస్తుందట...!!