కళ్లు చెదిరే వజ్రాల గొడుగు

కళ్లు చెదిరే వజ్రాల గొడుగు

450 గ్రాముల బంగారం.. 12 వేల డైమండ్లు.. పొదిగిన వజ్రాల గొడుగు