స్పేస్ లో ఫుడ్ మెనూ

చికెన్ కూర్మ  వెజ్ బిర్యానీ  వెజ్ పులావ్