బరువు తగ్గడానికి ఎన్నో రకాలుగా ప్రయత్నిస్తుంటారు

ఇంట్లో లభించే పదార్ధాలతోనే సులభంగా బరువు తగ్గించుకోవచ్చు

వంట గదిలో లభించే కొన్ని పదార్ధాలు దోహదం చేస్తాయి

చక్కని పానీయాలు సేవిస్తే మంచి ప్రయోజనం ఉంటుంది

జీరా వాటర్

వాము వాటర్

పసుపు, దాల్చినచెక్క వాటర్

అల్లం, నిమ్మ నీరు

నిమ్మ, తేనె నీరు

బరువును సులభంగా తగ్గించే ఐదు పానీయాలు