జుట్టుకు బలాన్నిచ్చే నూనెలు ఇవే!

జుట్టు కుదుళ్లకు బలాన్నిచ్చేందుకు అనేక నూనెలు ఉపయోగపడతాయి

ఎక్కువ ఆరోగ్యకరమైన కొన్ని హెయిర్ ఆయిల్స్ ఇవి

ఆలివ్ ఆయిల్

ఆల్మండ్ ఆయిల్

భృంగ్‌రాజ్ ఆయిల్

జొజొబా ఆయిల్

టీ ట్రీ ఆయిల్

ఆనియన్ ఆయిల్

అర్గన్ ఆయిల్