నిద్రలేమి, ఒత్తిడి, మానసిక ఆందోళన

టిఫిన్ తీసుకోకపోవడం

సైనస్ వంటి ఇన్ఫెక్షన్ల బారిన పడడం

రక్తపోటు పెరిగినా తలనొప్పి

బాగా బాధపడడం, వేదన

అధికంగా మద్యం తాగడ

వారసత్వంగానూ తలనొప్పి

అధిక ధ్వని ఎక్కువ సేపు వినడం

ఒకే చోట చాలా సేపు కూర్చోవడం

లైట్ అధికంగా కళ్లపై పడడం