అంతకంతకు పెరుగుతున్న భూతాపం

వేగంగా కరిగిపోతున్న హిమనీనదాలు..

ప్రమాదంలో మంచునదులు

ప్రమాదంలో..  గంగా,సింధు, బ్రహ్మపుత్ర..

మేలుకోకుంటే ప్రమాదం తప్పదంటున్న లీడ్స్ యూనివర్శిటీ పరిశోధన..

శాటిలైట్‌ చిత్రాలను, డిజిటల్‌ సాంకేతికతతో కనుగొన్న లీడ్ వర్శిటీ..